Korábbi bejegyzések a következő cimkével: érettségi

Érettségi vizsgák 2016.

Kedves Érettségi Vizsgázók!

A Középszintű szóbeli vizsgák időpontjai:

12.A és 11.A osztály 2016. június 14-15. 8 órától
12.B osztály 2016. június 16-17. 8 órától
12.E, 11.E, 14.E és 14.SZ osztály 2016. június 20-22. 8 órától
13.D és 11.B osztály 2016. június 23-24. 8 órától

Kérek minden érettségizőt, hogy az érettségi vizsgák megkezdése előtt 30 perccel előbb megjelenni szíveskedjen! A vizsgákra feltétlenül hozza magával személyazonosság igazolására alkalmas igazolványát!

Az érettségi vizsgákhoz sok sikert kívánok!

Polyákné Gajdos Katalin
tagintézmény-vezető

Érettségi időpontok

Kedves érettségiző diákok!

A 2015. május-júniusi időszak középszintű írásbeli vizsga időpontjai az alábbiak:

kozeperettsegi

Az írásbeli vizsgára a vizsgaszabályzat által megengedett segédeszközöket minden érintett tanuló hozza magával!

Középszintű szóbeli vizsgák időpontjai:

szobelik

Kérek minden érettségizőt, hogy az érettségi vizsgák megkezdése előtt 30 perccel előbb megjelenni szíveskedjen! A vizsgákra feltétlenül hozza magával személyazonosság igazolására alkalmas igazolványát!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kijavított írásbeli vizsgadolgozatok a 100/1997. (VI. 13.) 26.§ (2) bekezdése értelmében megtekinthetőek, arról másolat készíthető, és az értékelésre észrevételt lehet benyújtani. A 100/1997. (VI.13.) 26.§ (2) bekezdése alapján észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

A megtekintés időpontja: 2015. június 02. 8 órától 16 óráig.

Észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be.
Az érettségi vizsgákhoz sok sikert kívánok!
Polyákné Gajdos Katalin
igazgató