Közösségi szolgálat

Tisztelt Szülők! 

A nemzeti köznevelési törvény alapján a 2016. január 1-jei érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. (Egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő.)
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn.

A közösségi szolgálatot iskolánk a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (Indokolt esetben ettől a szülő kérésére el lehet térni.)
A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető.
A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

Megszervezésnél figyelembe kell venni, hogy

  • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani.
  • 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel.
  • 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási,
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelmi,
  • katasztrófavédelmi,
  • közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A szolgálati idő teljesítésének dokumentálására a közösségi szolgálati napló szolgál.
Együttműködési megállapodás sablon (DOC)

A közösségi szolgálattal kapcsolatosan keressék iskolán koordinátorát, Tóth Kittit!
(kozossegiszolgalat (kukac) verebelyszki.hu)

Iskolánk már több intézménnyel, egyesülettel kötött megállapodást, melyekről itt tájékozódhat.